Projecten

De gezinnen die we ondersteunen worden in Roemenië begeleid door ervaren en deskundige personen die werken voor organisaties met een christelijke signatuur.
Deze gezinnen komen middels de Roemeense organisaties in aanraking met het christelijk geloof of zijn al betrokken christenen.
Overigens maken wij bij onze hulpverlening geen onderscheid in ras en/of geloof.

Stichting Nieuwkoop helpt Oost-Europa gaat stoppen

Namens het bestuur van de Stichting Nieuwkoop helpt Oost-Europa willen wij u van het volgende op de hoogte stellen.
Het bestuur van de stichting heeft na onderling overleg besloten om de aktiviteiten van onze stichting vanaf 2018 "af te gaan bouwen".
Wij zullen geen nieuwe aktiviteiten meer ontwikkelen om geld voor onze projecten in te zamelen.
Gezien onze financiële situatie kunnen wij de lopende projecten nog gedurende 5 jaar voortzetten.
De contactpersonen in Roemenië zijn hiervan reeds op de hoogte gesteld.
De Stichting is als het ware "slapend" om tot volledige opheffing over te gaan over 5 jaar.

Project: Help een kind I
pleeggezinondersteuning

Via het project pleeggezinondersteuning bieden we Roemeense pleeggezinnen financiële ondersteuning. Hierdoor zijn meer Roemeense gezinnen in de gelegenheid kinderen zonder toekomstverwachtingen uit voornamelijk kinder-en ziekenhuizen op te nemen.

Project: Help een kind II
gezinsondersteuning

Via het project gezinsondersteuning bieden we Roemeense gezinnen financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld éénoudergezinnen, ongehuwde moeders, of opa’s en oma’s die zich over een kind ontfermen. We geven de gezinnen structureel financiële hulp, zodat ze de mogelijkheid hebben een waardig gezinsleven op te bouwen.
De kinderen krijgen zo een betere toekomst.

Project: Help een kind III
gezinsbegeleiding

Via het project gezinsbegeleiding wordt een gezin begeleid door een contactpersoon of medewerker die zich inspant om het gezin maatschappelijk op de rails te krijgen.
Degene die het gezin begeleidt ontvangt een maandelijkse vergoeding ( het gezin ontvangt geen geld )